Realkompetanse AS er et nystartet selskap som utvikler en metode og en web-løsning som gjør det mulig å beskrive, standardisere, verifisere og oversette kompetansebeskrivelser på tvers av bransjer, basert på realkompetanse. Dette er nyttig ved rekruttering, kompetansestyring, HR helsesjekk, due dilligence, karriereplanlegging og nedbemanning. Gevinsten er objektive vurderingskriterier, lavere bemanningskost, kompetanse som er bedre tilpasset organisasjonens behov og et mer velfungerende internt stillingsmarked.

Vil du vite mer, følg oss på LinkedIn og meld deg på vår nyhetstjeneste.

2016 - Realkompetanse AS