Leveransesterk og erfaren leder og konsulent med bredt nettverk og bakgrunn fra flere sektorer; olje, IT og offentlig forvaltning. Trives og har evne til å arbeide effektivt i skjæringspunktet mellom strategisk og operativt nivå.  Spisskompetanse innen:

- Omstilling, endringsledelse og karriererådgivning.

- Samhandling mellom mennesker, organisasjon og teknologi.

- Kommunikasjon og samfunnskontakt.

- Forhandlinger, tariff og praktisk arbeidsrett.

 

Kurt Harald Aase

Partner

Initiativtaker til Realkompetanse AS, basert på erfaringer med karriererådgivning, bl.a. for oljeindustrien. Cand. Polit. (Master i samfunnsvitenskap) fra Universitetet i Oslo, med etterutdanning fra BI innen prosjektledelse. Forfatter av boken «Outsourcing av forretningsprosesser – muligheter og fallgruver» utgitt på Universitetsforlaget.

Torgrim Andersen

Partner

Erfaren og målrettet konsulent med godt nettverk innen olje og gass og tjenesteyting. Arbeider særlig med virksomheter og mennesker i endring. Spisskompetanse innen:

- Rekruttering, bemanning og karriererådgivning.

- Utvikling av mennesker og team.

- Testverktøy.

- Forhandling, kontrakt og kommersielle spørsmål.

 

 

Etablerer av selskapet Innleie og Rekruttering AS med virksomhet på Haugalandet og på Nord-Jæren.  Har studert Risk Management på masternivå ved Glasgow Caledonian University.

2016 - Realkompetanse AS